Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
6 décembre 2020 7 06 /12 /décembre /2020 09:31

 

 

 

orainardura.n <orainardura.n@sindominio.net>

Mar 01/12/2020 21:03

12/12/12.Mobilisation d'Orain Ardura (trilingue)

L’éléphant blanc est le symbole international représentant des infrastructures inutiles, destructrices et imposées, qui, comme les éléphants blancs dans l’ancienne Thaïlande, causent plus de coûts d’entretien que les avantages hypothétiques qu’ils devraient générer, causant la ruine des bénéficiaires présumés. Le TAV est le plus grand éléphant blanc d’Euskal Herria, avec plus de 12 milliards de dollars de coûts financés par des fonds publics qui ne bénéficient qu’aux élites commerciales. Comme le reste des lignes de l’Etat espagnol, ni le Y basque ni le corridor navarrais ne récupéreront pas non plus le coût de construction et pour couronner le tout, ils ne coûteront même pas le service lui-même avec le prix du billet qui se répercutera sur les générations à venir.

 La poursuite du TAV n’a aucune justification à aucun moment, et encore moins aujourd'hui au milieu de la plus grande crise de ces cent dernières années avec plus de 15% de la population dépassant le seuil de pauvreté, avec des taux de chômage en hausse, avec des réductions dans les secteurs de base, avec des hôpitaux près de s’effondrer, avec des maisons de soins infirmiers débordant , avec des secteurs économiques tels que l’hôtellerie et la culture dans une situation insoutenable et avec un avenir plus alarmant que jamais.

 Dans ce contexte, c’est une insulte que les institutions aient l’intention de continuer à gaspiller des fonds publics dans le TAV et qui plus est quand il faut investir beaucoup plus que ce qui a été dépensé jusqu’à présent (58% pour le Y basque et 96% pour le corridor navarais, selon les données de l’AIREF). Nous devons signaler que dans les budgets généraux de l’Etat 2021, sur les 570 millions d’euros alloués à la CAV, 294 sont alloués au TAV, soit 51,5%. Quant à la Navarre, sur les 87 millions d’euros budgétés, 62 millions d’euros vont au TAV, soit 62,67%. Nous tenons également à dénoncer les gouvernements régionaux, à la fois basque et navarrais, qui demandent avec insistance une part substantielle des fonds européens de reconstruction covid 19 pour financer ces travaux.

 Poursuivre les travaux du TAV signifie continuer à s’enfoncer encore plus dans un puits sans fond. D’Orain Ardura, nous ne demandons un minimum de lucidité au milieu d’une telle irresponsabilité. Nous exigeons la paralysie immédiate de ces travaux et que les fonds visent plutôt à renforcer le système public pour maintenir des conditions de vie décentes, assurer l’emploi, la santé, l’éducation, les pensions, le logement, les services sociaux et des soins de qualité pour l’ensemble de la population. Bref, que la vie soit mise au centre de la politique.

 C’est pourquoi, depuis Orain Ardura dans la semaine de la journée internationale contre les grands projets inutiles et les impôts, nous appelons aux mobilisations qui auront lieu le 12 du 12 au 12 heures dans les capitales suivantes :
-Iruñea: Manifestation du Palais du Conseil Provincial (Carlos III) à la Délégation du Gouvernement.
-Bilbo: Concentration devant le Siège du Gouvernement Basque (Gran Via 85)

 L'argent du TAV  pour les dépenses sociales

 

12/12/12etan orain arduraren mobilizazioak

Elefante txuria, azpiegitura alferrikako, suntsitzaile eta inposatuak irudikatzen dituen nazioarteko ikurra da, antzinako Thailandiako elefante txuriek bezala, sortu beharko lituzketen balizko mozkinek baino mantenu gastu gehiago eragiten dituztenak, ustezko onuradunen hondamendia eraginez. AHTa Euskal Herriko elefante txuririk handiena da, 12.000 milioi euro baino gehiagoko kostua du diru publikoarekin finantzatuta, eta enpresa-eliteei baino ez die mesede egiten. Espainiako Estatuko gainerako lineek bezala, Euskal Y-ak eta Nafarroako korridoreak ere ez dute eraikuntza gastuen kostua berreskuratuko, eta, gainera, txartelaren prezioarekin ere ez dute zerbitzua bera ordainduko, eta horrek hipoteka iraunkorra eragingo die datozen belaunaldiei.

 AHTarekin jarraitzeak ez badu inolako justifikaziorik edozein garaitan, are gutxiago azken ehun urteetako krisirik handienaren erdian, biztanleriaren % 15a baino gehiago pobrezia gorrian bizi delako, langabezia-tasak etengabe igotzen ari direlako, oinarrizko sektoreetan murrizketak daudelako, ospitaleak kolapsotik gertu daudelako, zahar-egoitzak gainezka daudelako, ostalaritza eta kultura bezalako sektore ekonomikoak egoera jasanezinean daudelako eta inoiz baino etorkizun kezkagarriagoa dugulako.

 Testuinguru honetan, iraina da erakundeek AHTan funts publikoak xahutzen jarraitu nahi izatea, eta are gehiago inbertitzeko askoz gehiago falta denean, orain arte gastatu dena baino (% 58 Euskal Y-aren kasuan eta % 96 Nafarroako korridorearen kasuan, AIREFen datuen arabera). Salatu behar dugu 2021eko Estatuko aurrekontu orokorretan, EAEra bideratutako 570 milioi euroetatik, AHTari 294 esleitzen zaizkiola, hau da, % 51,5. Nafarroari dagokionez, aurrekontuan jasotako 87 milioi euroetatik 62 milioi AHTra doaz, hau da, % 62,67. Salatu nahi dugu, halaber, EAEko zein Nafarroako gobernu autonomikoen burugogorkeria, Covid 19 berreraikuntzarako Europako funtsen zati handi bat behin eta berriz eskatuz obra hori finantzatzeko.

 AHTko lanekin aurrera egiteak hondorik gabeko putzu batean gehiago hondoratzen jarraitzea dakar. Orain Arduratik arduragabekeria handi honen erdian gutxieneko zuhurtzia baino ez dugu eskatzen. Obra hori berehala geldiaraztea eskatzen dugu, eta funtsak sistema publikoa indartzera bideratzea, bizi-baldintza duinei eusteko, herritar guztientzako enplegua, osasuna, irakaskuntza, pentsioak, etxebizitza, gizarte-zerbitzuak eta kalitatezko zaintzak ziurtatuz. Azken batean, bizitza politikaren erdigunean jar dadila.

 Horregatik guztiagatik, Orain Ardurak, alferrikako proiektu handi eta inposatuen aurkako nazioarteko egunaren astean, dei egiten dugu abenduak12, larunbata, eguerdiko 12: 00etan ondorengo hiriburuetan egingo diren mobilizazioetara joatera:
- Iruñea: manifestazioa Diputazio Jauregitik (Carlos III) Gobernuaren Ordezkaritzaraino.
- Bilbo: Elkarretaratzea. Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean.

 AHTAREN DIRUA GASTU SOZIALENTZAT

 

 

12/12/12. Movilizaciones de Orain ardura

12/12/12.Mobilisation d'Orain Ardura (trilingue)

El elefante blanco es el símbolo internacional que representa a las infraestructuras inútiles, destructoras e impuestas, que como los elefantes blancos de la antigua Tailandia, ocasionan más gastos de mantenimiento que los hipotéticos beneficios que debieran generar, ocasionando la ruina de los pretendidos beneficiarios. El TAV es el mayor elefante blanco de Euskal Herria, con más de 12.000 millones de € de coste financiados con dinero público que solo beneficia a las élites empresariales. Al igual que el resto de líneas del estado español, ni la Y vasca ni el corredor navarro tampoco recuperarán el coste de los gastos de construcción y para colmo, ni tan siquiera llegarán a costear el propio servicio con el precio del billete lo que ocasionará una hipoteca perpetua a las generaciones venideras.

 Si seguir con el TAV no tiene ninguna justificación en ninguna época, menos ahora en medio de la mayor crisis de los últimos cien años con más de un 15% de la población superando el umbral de la pobreza, con tasas de paro en constante ascenso, con recortes en sectores básicos, con hospitales próximos al colapso, con residencias de ancianos desbordadas, con sectores económicos como la hostelería y la cultura en situación insostenible y con un futuro más alarmante que nunca.

 En este contexto, es un insulto que las instituciones pretendan seguir dilapidando fondos públicos en el TAV y más cuando falta mucho más por invertir que lo que se ha gastado hasta ahora (el 58% en el caso de la Y vasca y el 96 % en el del corredor navarro, según datos de AIREF). Tenemos que denunciar que en los presupuestos generales del Estado 2021, de los 570 millones de € destinados a la CAV, al TAV se asignan 294, es decir el 51,5 %. En cuanto a Navarra, de los 87 millones de € presupuestados 62 millones de € van al TAV, es decir el 62,67 %. También queremos denunciar el empecinamiento de los gobiernos autonómicos, tanto de la CAV como de Navarra, solicitando insistentemente una parte sustancial de los fondos europeos de reconstrucción Covid 19 para financiar dicha obra.

 Seguir con las obras del TAV supone seguir hundiéndonos más en un pozo sin fondo. Desde Orain Ardura no pedimos más que un mínimo de cordura en medio de tamaña irresponsabilidad. Exigimos la paralización inmediata de esta obra y que los fondos se destinen a reforzar el sistema público para mantener unas condiciones de vida dignas, asegurando empleo, sanidad, enseñanza, pensiones, vivienda, servicios sociales y cuidados de calidad para toda la población. En definitiva, que se ponga la vida en el centro de la política.

 Por todo ello desde Orain Ardura en la semana del día internacional en contra de los grandes proyectos inútiles e impuestos, hacemos un llamamiento a acudir a las movilizaciones que se llevarán a cabo el día 12 del 12 a las 12 horas en las siguientes capitales:
-Iruñea: Manifestación desde el Palacio de Diputación (Carlos III) hasta la Delegación del Gobierno.
-Bilbo: Concentración ante la Sede del Gobierno vasco (Gran Vía 85)

 EL DINERO DEL TAV PARA GASTO SOCIAL

 

https://orainardura.wordpress.com/

Partager cet article
Repost0

commentaires